headerphoto

Offerings

 • GANAPATI HOMAM
 • MRYTYUNJAY HOMAM
 • TIL HOMAM
 • KARUKA HOMAM
 • MAHA MRYTYUNJAY HOMAM
 • MAHA GANAPATHY HOMAM
 • ASTHADRAVYAGANAPATHY HOMAM
 • UDAYA ASTAHMANA PUJA
 • DIVASA PUJA
 • SANDHYA PUJA
 • USHA PUJA
 • PANAKAM
 • PUSTAK PUJA
 • VAHANA PUJA(2-WHEELER)
 • VAHANA PUJA(4-WHEELER)
 • TAKIDU PUJA
 • NAKSHATRA PUJA
 • VISHNU PUJA
 • NAGA PUJA
 • SHATRUSAMHARA PUJA
 • ARCHANA
 • ASTHOTRA NAMA ARCHANA
 • SHAHSRANAMA ARCHANA
 • SWYAMVARA ARCHANA
 • BHAGYASUKTA ARCHANA
 • VIDYAGOPALA MANTRA ARCHANA
 • RAJAGOPALA ARCHANA
 • SANTANAGOPALA ARCHANA
 • DHANWANTHARA ARCHANA
 • KUDUMBA ARCHANA
 • RAKTA PUSHPANJALI
 • PUSHPANJALI
 • NEI ABHISHEKAM
 • ENNA ABHISHEKAM
 • ASHTABHISHEKAM
 • ASHVARUDHA ARCHANA
 • PAL ABHISHEKAM
 • PANI NIR ABHISHEKAM
 • ELANIR ABHISHEKAM
 • CHANDANABHISHEKAM
 • SHANKHAABHISHEKAM
 • CHUTTU VILAKKU
 • NARANGA VILAKKU
 • NEI VILAKKU
 • ENNA VILAKKU
 • PAYASAM
 • KADUM PAYASAM
 • ARAVANA
 • PAL PAYASAM
 • ELLU PAYASAM
 • VELLA NIVEDYAM
 • MALAR NIVEDYAM
 • CHANDANAM CHARTU
 • MUKHA CHARTU
 • NARANAGA MALA
 • KUWALA MALA
 • AIKAMATYA SOOKTAM
 • PURUSHA SOOKTAM
 • THIRUMADHURAM
 • APPAM
 • NIRANJANAM
 • PANCHAMRUTHAM
 • CHORUNU
 • TULABHARAM
 • VIDYA ARAMBHAM
 • ELLU TIRI
 • NADAKKU VAIPPU
 • NURUM PALUM
 • TRIKAI VENNA
 • CHARADU JAPAM
 • JALA DHARA
 • BHAGAWATI SEVA


Daily Temple Timings
Morning Evening
Monday
to
Friday
5:30 AM
to
9:00 AM
5:30 PM
to
8:45 PM
Saturday,
Sunday &
Public Holidays
5:30 AM
to
10:00 AM
5:30 PM
to
9:00 PM
Web Hosting Linux Reseller Hosting